Velkommen til AS Tyssefaldene

Aktieselskabet Tyssefaldene (AS T) eies av Eramet Titanium & Iron AS ( ETI) (39,83%) og Statkraft Energi AS (SEAS) (60,17%).

AS T sin hovedvirksomhet er basert på omsetning av kraft fra det innleide kraftverket Tysso II. Kraften leveres til selskapets uttaksberettigede SEAS og ETI basert på langsiktige kontrakter i samsvar med konsesjonene. Vi leverer også konsesjonskraft til Ullensvang kommune og Vestland fylkeskommune.

Grunnlaget for kraftutbyggingen i Tyssedal og dannelsen av AS Tyssefaldene, var de vannrike fossefallene fra det nære fjellplatået på Hardangervidda.

Tyssefaldenes hovedaktiviteter er i dag knyttet opp mot leie av Tysso II kraftverk (leiekontrakt med Statkraft frem til 31.12.2030), samt drift av eiendommer selskapet eier hovedsakelig i Tyssedal. I dette inngår også de fredede anleggene Tysse 1 kraftverk.