Om oss

Eierforhold i dag

Tyssefaldene er et aksjeselskap med 2 eiere.
ETI AS 39,83%
Statkraft Energi AS 60,17%

Selskapet har i dag ingen ansatte.  Selskapet ledes av innleid daglig leder Jan Alne, som rapporterer til et styre bestående av representanter fra eierselskapene. Statkraft Energi AS er innleid til å stå for daglig drift og vedlikehold av Tysso II samt en del administrative tjenester for selskapet.

Nedslagsfelt/Hydrologi

Tysso II  nedslagsfelt  ligger i sørvestre delen av Hardangervidda og utgjør ca. 350 km2. Middelhøyden i feltet er 1300 m.o.h. Tysso II har en magasinkapasitet på 537,5 Mm3 /674,4GWh, som igjen gir en midlere årsproduksjon på ca 1150 GWh.

Kraftstasjonene

Tysso I Kraftverk/Tyssedal Kraftstasjon
Det første kraftverket, Tysso I, ble bygget i årene 1906 – 1918. Første byggetrinn var ferdig i 1908. I 1918 da kraftverket stod ferdig, var det installert 15 aggregater med Peltonturbiner på til sammen 100 MW. Stasjonen produserte 25 Hz kraft og hadde en midlere årsproduksjon på 700 GWh.

Rørbruddet høsten 1980 førte til at fire av de fem tilløpsrørene ble satt ut av funksjon. Gjenværende rør, tilkoblet aggregat 13 og 14 var i bruk til desember 1989, da stasjonen ble stoppet for godt. Etter rørbruddet i 1980 ble det montert to motorgeneratoraggregater i stasjonen for periodeomforming 50Hz/25Hz. I dag er disse også stoppet for godt. Kraftverket ble fredet av Riksantikvaren i år 2000. Stasjonens første del er tegnet av arkitekt Astrup.

Tysso II Kraftstasjon

Tysso II maskinhall
Maskinhallen i Tysso II i 1969. (Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum sitt arkiv)

Tysso II kraftstasjon ble bygget i årene 1964 – 1967 og kom i drift januar 1967. Den hadde to aggregater med peltonturbiner, hvert på 90 MW. Kraftstasjonen har utløp i Ringedalsmagasinet. Maksimal fallhøyde er 735 m.

Tysso II ble modernisert på begynnelsen av 2000-tallet med en ytelse på hvert aggregat til 110 MW og midlere produksjon på 1150 GWh. Anlegget fjernstyres fra Statkraft Energi AS sin driftsentral i Sauda.