Film

Et lite bildespill som viser utviklingen av Tyssedal kraftverk, Ringedalsdammen m.m.